top of page
Search

Attendance at conferences over the last few months

During the summer and early autumn, members of our project team participated in several Czech and international conferences.


RC21 Conference 2022, Ordinary cities in exceptional times


Jana Kočková presented the paper "Long and short-term transformations of the LHE in Czech cities: residents' perspective" (Jana Kočková, Slavomíra Ferenčuhová, Marie Horňáková, Petra Špačková)


ENHR 2022, The struggle for the right to housing. The pressures of globalisation and affordability in cities today.


Dilnoza Tasheva presented the paper "Revisiting residential satisfaction in a post-socialist city: the case of Prague, Czech Republic" (Dilnoza Tasheva, Niloufar Ghafouriazar, Petra Špačková, Ondřej Špaček)


Zivot v meste pocas socializmu, Nova Dubnica


Jana Kočková presented the paper „Zaplať pánbůh, to je teda pozůstatek toho komunismu“ – Proměny socialistických sídlišť perspektivou současných obyvatel (Slavomíra Ferenčuhová, Marie Horňáková, Jana Kočková)


12. sjezd českých historiků, Profesní setkání historiček a historiků České republiky


Slavomíra Ferenčuhová presented the paper „Proměny sídlišť v českých městech po roce 1989 z perspektivy jejich obyvatel“ (Slavomíra Ferenčuhová, Jana Kočková, Marie Horňáková, Petra Špačková)
3 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page